Volver ao contido

Participación e relacións coa cidadanía

Incorpóranse neste bloque os deberes específicos de información sobre as relacións coa cidadanía dos artigos 8 e 9 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Normativa en tramitación

Procedementos e servizos

Suxestión e queixas

Información e atención á cidadanía