Volver ao contido

Admisión Autoridades Certificadoras

Certificados de organismos emisores admitidos

Persoas Xurídicas

 
Organización
(O)
Unidade Organizativa
(OU)
Nome Común
(CN)
FNMT FNMT Clase 2 CA  
AC Camerfirma SA   AC Camerfirma Certificados Camerales
Agencia Notarial de Certificacion S.L. Unipersonal - CIF B83395988   ANCERT Certificados Notariales Corporativos
ANF Autoridad de Certificación ANF Clase 1 CA ANF Server CA

 

Persoas Físicas

 
Organización
(O)
Unidade Organizativa
(OU)
Nome Común
(CN)
FNMT FNMT Clase 2 CA  
AC Camerfirma SA   AC Camerfirma Certificados Camerales
Agencia Notarial de Certificacion S.L. Unipersonal - CIF B83395988   ANCERT Certificados para empleados
Agencia Notarial de Certificacion S.L. Unipersonal - CIF B83395988   ANCERT Certificados Notariales Personales
Agencia Notarial de Certificacion S.L. Unipersonal - CIF B83395988   ANCERT Certificados FERN
Firmaprofesional S.A. NIF A-62634068 Jerarquia de Certificacion Firmaprofesional AC Firmaprofesional - CA1
ANF Autoridad de Certificación ANF Clase 1 CA ANF Server CA
Consejo General de la Abogacia NIF:Q-2863006I Autoridad de Certificacion de la Abogacia ACA - Certificados Corporativos
Dirección General de la Policia DNIE AC DNIE 001
Dirección General de la Policia DNIE AC DNIE 002
Dirección General de la Policia DNIE AC DNIE 003

Condicións para a admisión de novos certificados

Condicións que deben de cumprir os sistemas de sinatura dixital ou numérica para ser admitidos.

Normas técnicas relativas ao formato e á localización con que se deben consignar no certificado os datos de identificación

Alternativa 1:

Os datos de identificación deben estar localizados no Common Name do Subject do certificado, coa seguinte estrutura:

Condicións para a admisión de novos certificados

Condicións que deben de cumprir os sistemas de sinatura dixital ou numérica para ser admitidos.

Normas técnicas relativas ao formato e á localización con que se deben consignar no certificado os datos de identificación

Alternativa 2:

Os datos do campo Subject do certificado deberán ter a seguinte estrutura:

 

  Persoas físicas Persoas xurídicas
Country ES ES
CommonName Identidade do titular do certificado Razón social
Surname Apelidos (como constan no DNI) Apelidos do responsable (como aparecen no DNI)
GivenName Nome propio (como aparece no DNI) Nome propio do responsable (como aparece no DNI)
SerialNumber NIF do titular NIF do titular do certificado (persoa xurídica)
1.3.6.1.4.1.18838.1.1   NIF do responsable

 

Os estándares técnicos admitidos serán os seguintes:

Admitirase, en todo caso, o formato baseado na versión 3 da recomendación X.509 do ITU-T (International Telecommunications Union-Telecommunication), de data xuño de 1997 ou posterior.