Volver ao contido

Formularios para a solicitude de valoración previa de bens inmobles

Estes documentos están dispoñibles en formato PDF, de Acrobat Reader (se así o desexa, neste enlace pode descarga-lo programa Acrobat Reader).

Se o desexa, tamén os pode descargar en formato RTF para enchelos usando un procesador de textos.

 

Documentos asociados

Solicitude de valoración
Autorización do titular
Ficha de datos para construción industrial
Ficha de datos para local comercial
Ficha de datos para finca rústica
Ficha de datos para solo urbano
Ficha de datos para vivenda colectiva
Ficha de datos para vivenda unifamiliar