Volver ao contido

Modelos de autoliquidación de impostos

« Atrás

Modelo D-650. Imposto sobre sucesións e doazóns. Adquisicións "mortis causa". Declaración de bens. Data de devindicación ata 31 de decembro de 2015

Modelo D-650. Imposto sobre sucesións e doazóns. Adquisicións "mortis causa". Declaración de bens. Data de devindicación ata 31 de decembro de 2015

Descrición

A autoliquidación do impuesto sobre sucesións e doazóns. Adquisicións "mortis causa". Declaración de bens, realízase mediante o modelo D-650 que está a disposición dos contribuíntes en:

Os impresos que aparecen nesta sección non poden ser presentados a efectos legais, serven tan só como borradores.