Volver ao contido

Modelos de autoliquidación de impostos

« Atrás

Modelo 620. Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados: vehículos

Modelo 620. Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados: vehículos

Descrición

A autoliquidación do Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados: vehículos, realízase mediante o modelo 620 que está a disposición dos contribuíntes en:

Os impresos que aparecen nesta sección non poden ser presentados a efectos legais, serven tan só como borradores.

Documentos asociados