Volver ao contido

Información tributaria

A Axencia Tributaria de Galicia pon á súa disposición o seguinte formulario para que nos remita as súas preguntas e cuestións para os efectos de ser informado e asistido pola Administración tributaria sobre o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigas tributarias, conforme ao artigo 34, letra a), da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, sen os efectos vinculantes previstos no artigo 89, apartado 1, do mesmo corpo legal relativo ás consultas tributarias escritas.

O prazo para contestar estas solicitudes de información tributaria será de tres meses de conformidade co artigo 64 do Real Decreto 1065/2007, de 27 de xullo, polo que se aproba o regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.

Para obter información máis inmediata diríxase ás Delegacións Territoriais da ATRIGA ou ás Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario da Provincia da Coruña ou nos números de teléfono de información.

Para obter calquera outra información en relación coa Axencia Tributaria de Galicia que non sexa de carácter tributario ten á súa disposición o formulario Atendémolo/a

Información Tributaria

Os campos marcados con * deben ser cubertos. No caso de que o contacto se produza en nome dunha empresa ou entidade cubra os campos NIF e Razón Social para facilitar a xestión da consulta.

Os datos recibidos serán empregados unicamente para os fins relacionados coa ATRIGA e en todo momento respectarase o que sinala a Lei de Protección de Datos -Lei Orgánica 15/1999, de 13/XII, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 994/1999, de 11/VI, polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados de conteñan datos de carácter persoal-.