Volver ao contido

Organigrama

Gráfica da estrutura

 • Axencia Tributaria de Galicia
  • Presidencia
  • O Consello Reitor
  • A Dirección
  • O Comité de Dirección
  • A Comisión de Control
  • Área de Colaboración Social, Información e Asistencia
  • Área de Xestión Tributaria
  • Área de Inspeccion Tributaria
  • Área de Recadación
  • Departamento de Recursos Humáns e Réxime Interior
  • Departamento de Xestión Económico-Financieira, Presupostaria e Contable
  • Departamento de Auditoría e Calidade
  • Departamento de Análise da Información
  • Delegacións
   • Departamento de Información e Asistencia
   • Departamento de Xestión Tributaria
   • Departamento de Recadación
   • Unidades de Inspección Tributaria
   • Unidades de Valoración Inmobiliaria