Volver ao contido

Presentación Telemática

Orde do 2 de xuño de 2006 pola que se modifica a disposición adicional primeira das ordes do 19 de maio de 2005, 30 de abril de 2004 e 5 de xuño de 2003, polas que se regula o procedemento para o pagamento e a presentación telemáticos das autoliquidacións correspondentes ao imposto sobre sucesións e doazóns e ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Orde do 2 de xuño de 2006 pola que se modifica a disposición adicional primeira das ordes do 19 de maio de 2005, 30 de abril de 2004 e 5 de xuño de 2003, polas que se regula o procedemento para o pagamento e a presentación telemáticos das autoliquidacións correspondentes ao imposto sobre sucesións e doazóns e ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Data publicación

13/06/2006

Tipo de disposición

Orde

Tipo de Contido

Ordenación

Documentos asociados