Volver ao contido

Normativa referida á ATRIGA

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2014 pola que se fixan os feitos impoñibles e límites cuantitativos polos cales os equipos de inspección poderán realizar totalmente e ultimar as actuacións inspectoras

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2014 pola que se fixan os feitos impoñibles e límites cuantitativos polos cales os equipos de inspección poderán realizar totalmente e ultimar as actuacións inspectoras

Data publicación

12/05/2014

Data de Resolución

02/05/2014

Tipo de disposición

resolución