Volver ao contido

Normativa referida á ATRIGA

Resolución de 31 de xaneiro de 2013, da Presidencia do Consello Reitor, pola que se dá publicidade ao Acordo do 30 xaneiro de 2013 do citado Consello Reitor, polo que se delegan funcións na persoa titular da dirección.

Resolución de 31 de xaneiro de 2013, da Presidencia do Consello Reitor, pola que se dá publicidade ao Acordo do 30 xaneiro de 2013 do citado Consello Reitor, polo que se delegan funcións na persoa titular da dirección.

Data publicación

02/04/2013

Tipo de disposición

resolución

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente