Volver ao contido

Normativa referida á ATRIGA

Decreto 202/2012, do 18 de outubro, polo que se crea a Axencia Tributaria de Galicia e se aproba o seu estatuto