Volver ao contido

Normas de Aplicación de Tributos

RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles que se utilizarán, dos previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral

RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles que se utilizarán, dos previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral

Observacións

  • Actualiza os Anexos II, IV, V, VII, VIII, IX e X da Orde do 28 de decembro de 2015 para feitos impoñibles dos impostos sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e sobre sucesións e doazóns devindicados dende o 1 de maio de 2017.

Data publicación

28/04/2017

Data de Resolución

17/04/2017

Tipo de disposición

resolución

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica