Volver ao contido

Normas de Aplicación de Tributos

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2018 pola que se solicita aos distintos colexios, asociacións ou corporacións profesionais legalmente recoñecidos o envío dunha lista de colexiados ou asociados que estean dispostos a actuar como peritos terceiros nas taxacións periciais contraditorias

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2018 pola que se solicita aos distintos colexios, asociacións ou corporacións profesionais legalmente recoñecidos o envío dunha lista de colexiados ou asociados que estean dispostos a actuar como peritos terceiros nas taxacións periciais contraditorias

Data publicación

26/01/2018

Data de Resolución

10/01/2018

Tipo de disposición

resolución

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica